EMPRESA

GRUES ALT MARESME es una empresa amb una dilatada experiència en el servei de retirades municipals, ja que quasi el 90% dels nostres serveis són d’aquest tipus.

Actualment treballem pels Ajuntaments de Sant Pol de Mar i Santa Susanna des de gener de 1.995, l’Ajuntament de Calella des de maig de 1.996, a l’Ajuntament de Pineda de Mar des de setembre de 2.003, des d’abril de 2008 per l’Ajuntament de Canet de Mar,  des de desembre de 2008 per l’Ajuntament de Blanes i agost de 2009 per l’ajuntament de Palafolls, actuant sempre en el mateix tipus de servei i sota supervisió de la Policia Local de les esmentades poblacions, havent rebut durant la nostre trajectòria diferents guardons i distincions, tant de grup com personals, per les taques realitzades en aquest servei, i que posteriorment es detallen. També hem prestat els nostres serveis donant suport logístic a l’empresa pública de l’Ajuntament de Mataró encarregada de la Gestió del trànsit, Gintra, amb un contracte per els moviments del vehicles entre els dipòsits de dita població des del febrer de l’any 2008 i fins desembre de 2011, la qual cosa dona a l’empresa, i al personal adscrit a aquest servei, una experiència molt concertada dins aquesta activitat, sigui quines siguin les directrius marcades per les diferents prefectures de policia de dites poblacions, així com les dimensions de les mateixes. La varietat de poblacions en les que treballem, demostra un alt grau d’adaptació a la forma de treballar que es requereixi de nosaltres en qualsevol dels tipus de serveis que  oferim.

Cal destacar que el setembre de 2.006, ens varen donar diferents guardons per la nostre tasca en els aiguats del vint-i-cinc d’agost de 2.006 ocorreguts a diferents poblacions on prestàvem els nostres serveis en l’esmentada data. Varem ser guardonats col·lectivament per la Policia Local de Calella, sent felicitats posteriorment per l’ajuntament d’aquesta mateixa població per la nostre tasca el dia en qüestió i  la Policia Local de Pineda va atorgar un guardó per actuació meritòria el nostre treballador Agustí Millan Tornés, en sol ventar els problemes que varen causar els ja esmentats aiguats. També varem rebre una carta de  agraïment i felicitació per part de l’Ajuntament de Calella per les nostres actuacions després de la nevada que va caure el dia 8 de març de 2010 en dita població.

Comptem amb convenis de col·laboració pels serveis de retirada de vehicles semi-pesats i serveis de plataforma amb l’empresa de Mataró Marthe Asistencia S.A. i moviments de vehicles pesats amb ploma de gran tonatge amb Grues Viñolas de Vidreres, pels  desballestaments dels vehicles amb certificat de descontaminació VFU per part de Reciclatges Escolano SL "Reciclauto" de Mataró, també comptem amb un contracte de servei mecànic 24 hores, pels vehicles propietat de l’empresa, amb el taller de reparacions Auto 97 de Pineda de Mar, servei oficial Iveco.

En l’actualitat disposem de la classificació administrativa en el grup R subgrup 7 (serveis de grua) categoria C des de juliol de 2007 i autorització d’empresa per el transport públic sense limitacions de mercaderies concedit per la Direcció General de Ports i Transports de la Generalitat de Catalunya des de gener de 1.994 (targetes de transport MDPE Nacional), sent el nostre gerent, David Rodrigo Martí, la persona autoritzada amb el títol de capacitació professional pertinent, títol amb una antiguitat de més de 18 anys, comptem amb una assegurança de responsabilitat civil per la nostre activitat de  600.000 €, a més complim les obligacions sobre protecció de dades mitjançant el bufet d’advocats Tarinas, Viladrich Advocats Associats i la prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut amb un conveni amb  l’empresa Groga Prevenció S.L.