EMPRESA

L’empresa GRUES ALT MARESME  es va constituir davant el notari Don Diego De Dueñas Álvarez a Calella el dia 11 d’Octubre de 1994 amb una modificació d’estatuts  el dia 15 de desembre de 2000 en que va quedar en Sr. David Rodrigo Martí com a administrador únic, sent renovat l’any 2011 i amb títol de capacitació professional per l’activitat del transport interior i internacional de mercaderies des del 31 de Juliol de 1.995.

La nostre empresa compte una experiència de 25 anys en els servei de retirades de la via pública sota la supervisió de l’autoritat competent, sent, durant tota la nostre trajectòria, una de les branques més fortes de la nostre activitat, convertint-se en la més important a partir d’inicis del 2008, havent realitzat durant l’any 2.019 per els deu vehicles de la nostre flota quasi 18.000 serveis, amb la previsió d’incrementar-los per aquest any 2.020. Cobrint cada any quasi 20.000 hores de servei i realitzant més de 500.000 kms. per col·locar a la nostre empresa com una de les capdavanteres dins aquest sector. Des de gener de 2020 hem passat a formar part de Grup Marthe amb mes de 50 anys d’experiència al sector afegint a les dades anteriorment mencionades mes de 45 vehicles, 55.000 serveis, 100.000 hores de serveis cobertes i més de 2.500.000 km. realitzats donant una cobertura total al Maresme, part de la Selva sud i el Barcelonès nord ja sigui en serveis de retirada de vehicles a la via publica per infracció com a l’assistència en carretera.

MEMÒRIA TÈCNICA

Necessites un servei?

Vols més informació?